Kort #33677

 [ Kalb, Adéle ï
Fa
&

Information

Kortnr:
33677
Låda:
45 JU-KH
Text:

[ Kalb, Adéle ï
Fa
&

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort