Kort #3595

 V" "" "" "'" ""* '" "'" "ï
SFD?
AWA-AS
____  0

Information

Kortnr:
3595
Låda:
4 ANN-AS
Text:

V" "" "" "'" ""* '" "'" "ï
SFD?
AWA-AS
____ 0

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB