Kort #44622

 Rabe, Carl Arvid
Hemfärgaren. Handledning att efter nyaste metoder
färga ylle, bomull och silke; om blekning och
tvättning samt färgämnenas bedömande. Till svenska
husmödrars tjenst utg. af ...
Stockholm 1869.	8.
(8), 63
s.

Information

Kortnr:
44622
Låda:
089 TEKNIK R-Ö
Text:

Rabe, Carl Arvid
Hemfärgaren. Handledning att efter nyaste metoder
färga ylle, bomull och silke; om blekning och
tvättning samt färgämnenas bedömande. Till svenska
husmödrars tjenst utg. af ...
Stockholm 1869. 8.
(8), 63
s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB