Kort #26691

 Tvenne utmärkt vackra visor, Den första: ...[På
bl omst erklädd kulle ...] Den andra: När jag etun-
dom brukar tuta etc.

Carlsbamn 1876.	16.

8 s.

E 1876 a

Information

Kortnr:
26691
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Tvenne utmärkt vackra visor, Den första: ...[På
bl omst erklädd kulle ...] Den andra: När jag etun-
dom brukar tuta etc.

Carlsbamn 1876. 16.

8 s.

E 1876 a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB