Kort #26694

 Visor.

Tvenne omtyckta visor, Den första:
sång jag ämnar nu att skrifva etc.
... Bland Värends de sköna ...
Linköp. 1876.

8 s.

Venersborg I876.

Mariestad 1878.

... En sorge-
Den andra:

8.

E I876 d

8.

8.

Information

Kortnr:
26694
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Tvenne omtyckta visor, Den första:
sång jag ämnar nu att skrifva etc.
... Bland Värends de sköna ...
Linköp. 1876.

8 s.

Venersborg I876.

Mariestad 1878.

... En sorge-
Den andra:

8.

E I876 d

8.

8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB