Kort #26696

 C.A.Sandstens nyaste visor, 1. ... [En sorge-
sång jag ämnar nu att skrifva ...] 2.	[Ack

jemt förgäfves på blomsterstigen ...]

Linköp. 1876.

E 1876 f

8.

Vestervik 1876

Information

Kortnr:
26696
Låda:
31 E 1876-I
Text:

C.A.Sandstens nyaste visor, 1. ... [En sorge-
sång jag ämnar nu att skrifva ...] 2. [Ack

jemt förgäfves på blomsterstigen ...]

Linköp. 1876.

E 1876 f

8.

Vestervik 1876

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB