Kort #26703

 Tvenne nya visor, Den första:...
lif det år i fält ...] Den andra
ra dagar jag trälat har ...]
Malmö 187b.

k s.

[Ett härligt
:...[Fem hund-

8.

E 1876 m

Information

Kortnr:
26703
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Tvenne nya visor, Den första:...
lif det år i fält ...] Den andra
ra dagar jag trälat har ...]
Malmö 187b.

k s.

[Ett härligt
:...[Fem hund-

8.

E 1876 m

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB