Kort #26704

 Gesällviea.

En ny gesällvisa [I Vestergyllen föddes jag .. J
samt Bref från den gamla fästmön [Och gossen
som du gaf mig ...]

Vestervik 1870.	8»

8 s.

E 1876 n

Information

Kortnr:
26704
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Gesällviea.

En ny gesällvisa [I Vestergyllen föddes jag .. J
samt Bref från den gamla fästmön [Och gossen
som du gaf mig ...]

Vestervik 1870. 8»

8 s.

E 1876 n

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB