Kort #26709

 Tvenne nya visor, Den första:...[En vän förutan
kärlek ...1 Den andra:...[Der satt på en klippa

MaimÖ 1876.	16.

U. e#

E 1876 s

Information

Kortnr:
26709
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Tvenne nya visor, Den första:...[En vän förutan
kärlek ...1 Den andra:...[Der satt på en klippa

MaimÖ 1876. 16.

U. e#

E 1876 s

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB