Kort #26716

 Visor.

Tre nya intressanta visor, Den första:...[Snart
8ommarn är inne ...] Den andra: ...[Hur trefligt
och roligt ...] Den tredje:...[En jernvägsarbe-
tare han 1efver så gladt ...]

Karlstad 1876.

14. e#

E 1876 aa

Information

Kortnr:
26716
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Tre nya intressanta visor, Den första:...[Snart
8ommarn är inne ...] Den andra: ...[Hur trefligt
och roligt ...] Den tredje:...[En jernvägsarbe-
tare han 1efver så gladt ...]

Karlstad 1876.

14. e#

E 1876 aa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB