Kort #26717

 Visor.

Tre utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
första:...[Ren vintern har famnat ...] Den and-
ra:...[Det lyser ett hloss ...] Den tredje: Då
jag först på kärlek tänkte &c.

Köping l87o.

8 s.

E 1876 bb

Information

Kortnr:
26717
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Tre utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
första:...[Ren vintern har famnat ...] Den and-
ra:...[Det lyser ett hloss ...] Den tredje: Då
jag först på kärlek tänkte &c.

Köping l87o.

8 s.

E 1876 bb

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB