Kort #26719

 Visor* •	- ’ '	-

Tre utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
första:...[Om glädje vill jag sjunga ...] Den
andra:...[Till varning för gamla ...] Den tred-
je:...[Vid vassen af stranden ...]

Köping 1876.	8.

8 s.	,

E I876 dd

Information

Kortnr:
26719
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor* • - ’ ' -

Tre utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
första:...[Om glädje vill jag sjunga ...] Den
andra:...[Till varning för gamla ...] Den tred-
je:...[Vid vassen af stranden ...]

Köping 1876. 8.

8 s. ,

E I876 dd

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB