Kort #26724

 Visor*

Trenne nya visor, Den första:...[Nu längtar jag
att mot hemmet fara ...] Den andra:... [Nu har
jag flankerat ...] Den tredje:...[Rocken snur-
rar ... 1	.

Malmö lo7é.

4- s.

E 1876 ii

Information

Kortnr:
26724
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor*

Trenne nya visor, Den första:...[Nu längtar jag
att mot hemmet fara ...] Den andra:... [Nu har
jag flankerat ...] Den tredje:...[Rocken snur-
rar ... 1 .

Malmö lo7é.

4- s.

E 1876 ii

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB