Kort #26726

 Visor

Trenne vackra visor, Den första:...[Snart som-
marn är inne ...] Den andra:...[På Stockholms
redd ...] Den tredje:...[Ja du är den första..]
Sthlm 1876.	8.

8 s.

E I876 kk

Information

Kortnr:
26726
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor

Trenne vackra visor, Den första:...[Snart som-
marn är inne ...] Den andra:...[På Stockholms
redd ...] Den tredje:...[Ja du är den första..]
Sthlm 1876. 8.

8 s.

E I876 kk

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB