Kort #26729

 Tre utmärkt vackra visor, Den första:...[Med
sorgsen ton ...] Den andra:...[Bland Värends de
sköna ...] Den tredje:... [Hör du lille pige . ..]
Strengnäs 1876.	®

8 s.

E 1876 nn

Information

Kortnr:
26729
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Tre utmärkt vackra visor, Den första:...[Med
sorgsen ton ...] Den andra:...[Bland Värends de
sköna ...] Den tredje:... [Hör du lille pige . ..]
Strengnäs 1876. ®

8 s.

E 1876 nn

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB