Kort #26730

 Visor.

Tre nya visor, Den första:... [0 sköna
sominarns högsta fägring ... ] Den andra:
minne bruden ...] Den tredje:...[Farväl
så hulda får ej bäfva ...]

Sundsvall 1876.

4 s.

dag i
.».[Jag
men du

8.

E 1876 00

Information

Kortnr:
26730
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Tre nya visor, Den första:... [0 sköna
sominarns högsta fägring ... ] Den andra:
minne bruden ...] Den tredje:...[Farväl
så hulda får ej bäfva ...]

Sundsvall 1876.

4 s.

dag i
.».[Jag
men du

8.

E 1876 00

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB