Kort #26738

 Trenne nya visor. Den första:... [Uti stor sorg
och ängslan ...1 Den andra:... [Jag vill i kort-
het skrifva ...] Den tredje:... [Nu är jag en-
sam med mitt sorgena hjerta . ..]

Östersund 1876.

4- s.

E 1876 xx

Information

Kortnr:
26738
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Trenne nya visor. Den första:... [Uti stor sorg
och ängslan ...1 Den andra:... [Jag vill i kort-
het skrifva ...] Den tredje:... [Nu är jag en-
sam med mitt sorgena hjerta . ..]

Östersund 1876.

4- s.

E 1876 xx

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB