Kort #26741

 Visor.

Fyra utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
första:...[En krigsman så båld ...] Den andra:
...[Den sköna Emma ...] Den tredje:...[Den lät-
ta manteln ...] Den fjerde: ...[Snart nog jag
rycktes ...]

Göteborg l8f6.

3 8 #

E 1876 a3

Information

Kortnr:
26741
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Fyra utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
första:...[En krigsman så båld ...] Den andra:
...[Den sköna Emma ...] Den tredje:...[Den lät-
ta manteln ...] Den fjerde: ...[Snart nog jag
rycktes ...]

Göteborg l8f6.

3 8 #

E 1876 a3

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB