Kort #26750

 Visor

Fyra visor, Den första:... Kom gossar följ be-
väringen etc. Den andra:... För kung och foster,
jord etc. Den tredje:... Anders han var ...Den
fjerde:... Godt folk jag vill sjunga ...

Linköp. 1876.	8.

8 s.	-t

e 1876

Information

Kortnr:
26750
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor

Fyra visor, Den första:... Kom gossar följ be-
väringen etc. Den andra:... För kung och foster,
jord etc. Den tredje:... Anders han var ...Den
fjerde:... Godt folk jag vill sjunga ...

Linköp. 1876. 8.

8 s. -t

e 1876

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB