Kort #26763

 Visor.

Fyra innerligt vackra visor, Den första: .. .[Til]
varning för gamla ...] Den andra:...[Hvi längtan
du åter ...] Den tredje:...[Bland Värends ...]
Den fjerde:...[Och Petter Jönsson ...]

Sthlm 1876.	8*

8 s.	n ,

E 1876

Information

Kortnr:
26763
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Fyra innerligt vackra visor, Den första: .. .[Til]
varning för gamla ...] Den andra:...[Hvi längtan
du åter ...] Den tredje:...[Bland Värends ...]
Den fjerde:...[Och Petter Jönsson ...]

Sthlm 1876. 8*

8 s. n ,

E 1876

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB