Kort #26765

 Fyra nya viBor. 1. ...[Jag får i verlden vand-
ra ...] 2. ...[Ja jungfrun hon gångar 8ig ...]
3. ... [I Vendenssköna lunder ...] Författade
af C.H.Nilsson. k. ...[Flicka du som glädtigt
dansar ...]

Vestervik 1876.

8 s.	,

E 1876 zp

8.

Information

Kortnr:
26765
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Fyra nya viBor. 1. ...[Jag får i verlden vand-
ra ...] 2. ...[Ja jungfrun hon gångar 8ig ...]
3. ... [I Vendenssköna lunder ...] Författade
af C.H.Nilsson. k. ...[Flicka du som glädtigt
dansar ...]

Vestervik 1876.

8 s. ,

E 1876 zp

8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB