Kort #26768

 Visor

Fem mycket omtyckta visor. 1. ...[Min fader var
...] 2. ...[Skänk en slant ... ] 3» ••.[En sådan
vinter ...] M-. ...[Jag minns bruden ...] 5. ...
[Fastän jag icke ämnar sitta här ...]

Vestervik 1876.	8.

8 s.	. u

E 1876 c4

Information

Kortnr:
26768
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor

Fem mycket omtyckta visor. 1. ...[Min fader var
...] 2. ...[Skänk en slant ... ] 3» ••.[En sådan
vinter ...] M-. ...[Jag minns bruden ...] 5. ...
[Fastän jag icke ämnar sitta här ...]

Vestervik 1876. 8.

8 s. . u

E 1876 c4

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB