Kort #26770

 Sånger.

Fem alldeles nya sånger, Den företa:...[Stolt
igenom hafvete bölja ...] Den andra:...[Jag
fattig är ...] Den tredje:...[Nu är kommen den
heliga fest ...] Den fjerde: ...[Nu inträder ju-
len ...1 Den femte:...[Liljan ej af granna ...J
Gefle l87é.	8*

8 s.	,

E 1876 e4.

Information

Kortnr:
26770
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Sånger.

Fem alldeles nya sånger, Den företa:...[Stolt
igenom hafvete bölja ...] Den andra:...[Jag
fattig är ...] Den tredje:...[Nu är kommen den
heliga fest ...] Den fjerde: ...[Nu inträder ju-
len ...1 Den femte:...[Liljan ej af granna ...J
Gefle l87é. 8*

8 s. ,

E 1876 e4.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB