Kort #26777

 Vieor

Sex nya visor, Den första:...[Hvi längtar du
åter ...] Den andra:...[Nitton år var jag ...]
Den tredje:...[Pojkar tyst ...] Den fjerde:...
[Jag föddes till verlden ...] Den femte: ... [Lif-
vets glädje ...] Den sjette: .. .[Ser jag vågen..]
Malmö 1876.	16<

8 S»	h

E 1876 1*

Information

Kortnr:
26777
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Vieor

Sex nya visor, Den första:...[Hvi längtar du
åter ...] Den andra:...[Nitton år var jag ...]
Den tredje:...[Pojkar tyst ...] Den fjerde:...
[Jag föddes till verlden ...] Den femte: ... [Lif-
vets glädje ...] Den sjette: .. .[Ser jag vågen..]
Malmö 1876. 16<

8 S» h

E 1876 1*

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB