Kort #26786

 Tvenne utmärkt vackra och nya visor, Den första
:...[Kom hjelp mig ner ...] Den andra:...[0
Nils dock ... J

Jönköp. 1677.	8‘

4- e.

E 1877 to

Information

Kortnr:
26786
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Tvenne utmärkt vackra och nya visor, Den första
:...[Kom hjelp mig ner ...] Den andra:...[0
Nils dock ... J

Jönköp. 1677. 8‘

4- e.

E 1877 to

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB