Kort #26791

 Visor.

Tvenne sköna nya visor, Den första:...[Plats
god herrar ...] Den andra:...[0 du min vän ...]

LinkÖp.1877*	°*

* '*	« 1877 g

Information

Kortnr:
26791
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Tvenne sköna nya visor, Den första:...[Plats
god herrar ...] Den andra:...[0 du min vän ...]

LinkÖp.1877* °*

* '* « 1877 g

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB