Kort #26795

 Två utmärkt vackra visor, 1. ...[Vi sjunga vi
dansa ...] 2. ... [Om glädje vill jag sjunga...]

Sthlm 1877.	8'

8 s.

E 1877 k

Information

Kortnr:
26795
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Två utmärkt vackra visor, 1. ...[Vi sjunga vi
dansa ...] 2. ... [Om glädje vill jag sjunga...]

Sthlm 1877. 8'

8 s.

E 1877 k

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB