Kort #26799

 Tvenne alldeles nya visor, Den första: ...[Jag
sökt Öfver mycket ...] Den andra: Du har ej dia-
manter och perlor etc,... af F.O.Blomqvist.
VexiÖ 1877.	8*

k- s.

E 1877 o

Information

Kortnr:
26799
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Tvenne alldeles nya visor, Den första: ...[Jag
sökt Öfver mycket ...] Den andra: Du har ej dia-
manter och perlor etc,... af F.O.Blomqvist.
VexiÖ 1877. 8*

k- s.

E 1877 o

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB