Kort #26804

 Tre nya visor, Den företa:... Plats
nu börjas balen &c. Den andra:... I
ken ... Den tredje:... Paradis hade
och Eva &c.

Köping 1877.

8 6 •

god herrar
Ysane eoc-
visst Adam

8.

E 1877 t

Information

Kortnr:
26804
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Tre nya visor, Den företa:... Plats
nu börjas balen &c. Den andra:... I
ken ... Den tredje:... Paradis hade
och Eva &c.

Köping 1877.

8 6 •

god herrar
Ysane eoc-
visst Adam

8.

E 1877 t

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB