Kort #26814

 Visor.

Tre utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
första: Ny kärleksvisa [Vid vassen af stranden
. ..], Den andra: Positivspelarens visa [Om
glädje vill jag sjunga ...], Den tredje: Dryc-
kes-sång [Hvar och en har sina fröjder ...].

LinkÖp. 1877»

8 s.

E 1877 ee

Information

Kortnr:
26814
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Tre utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
första: Ny kärleksvisa [Vid vassen af stranden
. ..], Den andra: Positivspelarens visa [Om
glädje vill jag sjunga ...], Den tredje: Dryc-
kes-sång [Hvar och en har sina fröjder ...].

LinkÖp. 1877»

8 s.

E 1877 ee

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB