Kort #26819

 Visor.

Fyra utmärkt vackra och alldeles nya visor,

Den första: Sjomans-sång [Ja du är den första
...], Den andra:... [Hurra kamrater ... ], Den
tredje: .. .[Vi sjunga vi dansa ...]. Den fjerde:
...[Vid vassen af stranden ...].

Falun 1877.	B.

8 s.

Information

Kortnr:
26819
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Fyra utmärkt vackra och alldeles nya visor,

Den första: Sjomans-sång [Ja du är den första
...], Den andra:... [Hurra kamrater ... ], Den
tredje: .. .[Vi sjunga vi dansa ...]. Den fjerde:
...[Vid vassen af stranden ...].

Falun 1877. B.

8 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB