Kort #26829

 Visor.

Sex glada visor, Den första:...[Xammerater go*
dag ...],Ben andra:... Jag ser uppå dina Ögon
....Den tredje: ... [Om glädje vill jag^ sjunga
...], Den fjerde:...[En fogel sjöng så .. .J,o
Den femte: Se glad ut, Den sjette:...[Glad så-
som fogeln . .. J.

Vestervik 1877*

8 s.

E 1877 tt

Information

Kortnr:
26829
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Sex glada visor, Den första:...[Xammerater go*
dag ...],Ben andra:... Jag ser uppå dina Ögon
....Den tredje: ... [Om glädje vill jag^ sjunga
...], Den fjerde:...[En fogel sjöng så .. .J,o
Den femte: Se glad ut, Den sjette:...[Glad så-
som fogeln . .. J.

Vestervik 1877*

8 s.

E 1877 tt

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB