Kort #26841

 Visor.

Fem nya och vackra visor, Den första:...[I
HJelsta socken ...], Den andra: ...[Bland Nor-
dens	Den tredje: ...[God vänner vi er

vilja ge ...], Den fjerde:...[I Nora socken...]
Den femte:...[Ack kära gosse ...].

P.

8

Gefle 1877.

s.

E 1877 g3

Information

Kortnr:
26841
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Fem nya och vackra visor, Den första:...[I
HJelsta socken ...], Den andra: ...[Bland Nor-
dens Den tredje: ...[God vänner vi er

vilja ge ...], Den fjerde:...[I Nora socken...]
Den femte:...[Ack kära gosse ...].

P.

8

Gefle 1877.

s.

E 1877 g3

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB