Kort #26843

 Visor.

Valda nya och vackra visor. Andra samlingen:

1. ... Hvi längtar du åter ... 2. ... Af allt
hvad jorden bär etc. 3* ••• Vid foten af Alpen
...	... Rocken surrar ... 5* ••• Farväl nu

får jag icke mer om qvällen etc..
Luleå 1877.

8 s.

8.

E 1877 i5

Information

Kortnr:
26843
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Valda nya och vackra visor. Andra samlingen:

1. ... Hvi längtar du åter ... 2. ... Af allt
hvad jorden bär etc. 3* ••• Vid foten af Alpen
... ... Rocken surrar ... 5* ••• Farväl nu

får jag icke mer om qvällen etc..
Luleå 1877.

8 s.

8.

E 1877 i5

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB