Kort #26849

 Visor.

Sex stycken nya visor . ..[l.Ett härligt lif .
2.Du klagar men ...	jag leds . .. Stu-

dent jag var ... 5»Väl ofta jag varit i
ma ... b.En fogel sjöng ...]

Lindesberg 1877*

8 s.

kläm-
8

E 1877 o5

Information

Kortnr:
26849
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Sex stycken nya visor . ..[l.Ett härligt lif .
2.Du klagar men ... jag leds . .. Stu-

dent jag var ... 5»Väl ofta jag varit i
ma ... b.En fogel sjöng ...]

Lindesberg 1877*

8 s.

kläm-
8

E 1877 o5

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB