Kort #26853

 Visor.

Sex trefliga visor, Den första:...[Jag såg en
fjäril ...], Den andra:...[Vi träffas nu åter
...],Den tredje:...[I Vendens sköna lunder ...
Den fjerde:...[Tänker du att jag förlorader är
...],Ben femte:...[Hor jag forsens vilda fall
...],Den sjette:...[Jag vet en vrå ...j.
Vestervik 1877»

8 s.	,

E 1877

Information

Kortnr:
26853
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Sex trefliga visor, Den första:...[Jag såg en
fjäril ...], Den andra:...[Vi träffas nu åter
...],Den tredje:...[I Vendens sköna lunder ...
Den fjerde:...[Tänker du att jag förlorader är
...],Ben femte:...[Hor jag forsens vilda fall
...],Den sjette:...[Jag vet en vrå ...j.
Vestervik 1877»

8 s. ,

E 1877

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB