Kort #26880

 F Bondesson,Lars

Visa

om Hur dä' gick när mi' gumma fick se Cleo • Förf .af Lars
Bondesson. [Mi gumma ho' reste te' Stockholm i fjol...]
Gefle 1903.	8.

4 s.

Information

Kortnr:
26880
Låda:
31 E 1876-I
Text:

F Bondesson,Lars

Visa

om Hur dä' gick när mi' gumma fick se Cleo • Förf .af Lars
Bondesson. [Mi gumma ho' reste te' Stockholm i fjol...]
Gefle 1903. 8.

4 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB