Kort #26936

 - S

^ CKW^Xaw - >Titf>-Ovfw*X<^
t£t~ . ^ Oyw ki-vvd-vA» i h.4ot/Cwv^, cL. (5l
rVi^Ovv" i^tL>. 5b*^v^	'. CP<Ä-njfc*

Ji

cre^tw'

4

pxyywwft»

/b A. X*o-cL€*x^	. ^D

U^CA^VWV. 47^/

'fovw^, J3<^cILm^

cfe^.

r

i -»- rf ruri 1^,

8:

F= 02c^Uv

Information

Kortnr:
26936
Låda:
31 E 1876-I
Text:

- S

^ CKW^Xaw - >Titf>-Ovfw*X<^
t£t~ . ^ Oyw ki-vvd-vA» i h.4ot/Cwv^, cL. (5l
rVi^Ovv" i^tL>. 5b*^v^ '. CP<Ä-njfc*

Ji

cre^tw'

4

pxyywwft»

/b A. X*o-cL€*x^ . ^D

U^CA^VWV. 47^/

'fovw^, J3<^cILm^

cfe^.

r

i -»- rf ruri 1^,

8:

F= 02c^Uv

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB