Kort #26939

 uF*rt«VV^ Vi^VVU0UA«Air </^>^clOw<3L. j^) fcf i VWCi^v6 - S Aav^/^V .

*?“o	: C|^-*-i*^HL»yw K>-ex-£c- ; /vw./vw .	; S t<yu>w

Xt>/^OV' i^^^/Lywd/ A4^/vv t <vvw> <vw . ^Duyv J	’. 4 liiXrth , >wwu«</ tXir

/Lo- ! 5^ ,	A-^ JL*..^,	, -VWr. /V*V .	<4**- . \<mttrni

C**wv lUJW “Ii yi r4 ^ - / C^OrdL. WOorV^C^ f Cvw >6a. f «vyv.'WV - ^ t»w J"Crrv£c:
C-ic (	<vwvtv VyvO-<t<a^ . SflK^>, Qyy*AJ"4>*v-w*

5^.Xv^vvw ^84*^ .	8;<

-Ä fr % XA-o^Jb-’).

JK - g.

F 35 * 4 Ar>*>* ^ t*

*

Information

Kortnr:
26939
Låda:
31 E 1876-I
Text:

uF*rt«VV^ Vi^VVU0UA«Air </^>^clOw<3L. j^) fcf i VWCi^v6 - S Aav^/^V .

*?“o : C|^-*-i*^HL»yw K>-ex-£c- ; /vw./vw . ; S t<yu>w

Xt>/^OV' i^^^/Lywd/ A4^/vv t <vvw> <vw . ^Duyv J ’. 4 liiXrth , >wwu«</ tXir

/Lo- ! 5^ , A-^ JL*..^, , -VWr. /V*V . <4**- . \<mttrni

C**wv lUJW “Ii yi r4 ^ - / C^OrdL. WOorV^C^ f Cvw >6a. f «vyv.'WV - ^ t»w J"Crrv£c:
C-ic ( <vwvtv VyvO-<t<a^ . SflK^>, Qyy*AJ"4>*v-w*

5^.Xv^vvw ^84*^ . 8;<

-Ä fr % XA-o^Jb-’).

JK - g.

F 35 * 4 Ar>*>* ^ t*

*

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB