Kort #26983

 [P Dalin

e] ^

Visor.

Tvenne helt nya och lustiga vijsor, hvilka handla om
människans flygtiga och ostadiga sinnelag ... Den första
En Celadon gaf frögderop ... Den andra: Kulen höst med
rägn och töcken ...

Västerås 1772.	8.

8 s.

Fotokopia efter ex. i Upps.Z.P.s.12:16

=Skillingtryck. Samlingsband av fotokopior. 4:13.

Information

Kortnr:
26983
Låda:
31 E 1876-I
Text:

[P Dalin

e] ^

Visor.

Tvenne helt nya och lustiga vijsor, hvilka handla om
människans flygtiga och ostadiga sinnelag ... Den första
En Celadon gaf frögderop ... Den andra: Kulen höst med
rägn och töcken ...

Västerås 1772. 8.

8 s.

Fotokopia efter ex. i Upps.Z.P.s.12:16

=Skillingtryck. Samlingsband av fotokopior. 4:13.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB