Kort #27013

 Visdomsregel

for ynglingar och jungfrur män och qvinnor huru
de skola göra lyckliga val af make eller maka
för framtiden. Förf. af ... Gunnar Lars Larsson

3 s.

Malmö 1884-.

8

F Larsson,G.L

Information

Kortnr:
27013
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visdomsregel

for ynglingar och jungfrur män och qvinnor huru
de skola göra lyckliga val af make eller maka
för framtiden. Förf. af ... Gunnar Lars Larsson

3 s.

Malmö 1884-.

8

F Larsson,G.L

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB