Kort #27032

 En lustig visa om tombolan och alla våra välgö.
rande tiggare till Barnens dag m.m. af A.L[id-
hol]ra.

Goteb.u.å.	8.

4 s.

F Lidholm k

Information

Kortnr:
27032
Låda:
31 E 1876-I
Text:

En lustig visa om tombolan och alla våra välgö.
rande tiggare till Barnens dag m.m. af A.L[id-
hol]ra.

Goteb.u.å. 8.

4 s.

F Lidholm k

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB