Kort #27056

 2.

Avskedevisor.

[P Lindegren,C. aj

Två nya och vackra afskedsvisor, Den första:
Suckar knäfall tårar böner ånger &c. Den andra:
Farväl Sofi vi se hvarannan åter &c.

Nyköp. 1800. [Annat tr.j	8.

8 s.	v l* .

[ UU3 Folkv.2}

=Skillingtryck.Samlingsband av fotokopior.Ny följd.47 a.

Information

Kortnr:
27056
Låda:
31 E 1876-I
Text:

2.

Avskedevisor.

[P Lindegren,C. aj

Två nya och vackra afskedsvisor, Den första:
Suckar knäfall tårar böner ånger &c. Den andra:
Farväl Sofi vi se hvarannan åter &c.

Nyköp. 1800. [Annat tr.j 8.

8 s. v l* .

[ UU3 Folkv.2}

=Skillingtryck.Samlingsband av fotokopior.Ny följd.47 a.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB