Kort #27057

 3.

Avskedsvisor

F Lindegren,C. a

Två nya afskeds-visor, Den första: Suckar knä-
fall tårar böner ånger &c. Den andra: Farväl So
fi vi se hvarannan ater &c. [Af C.J.Lindegren.J
Nyköp. 1812.	8.

8 s.

(Upps.Z-.P. e.24-: 50 )

=Skilli*gtryck.Samlingsband av foto-kopior.Ny följd.

47.

Information

Kortnr:
27057
Låda:
31 E 1876-I
Text:

3.

Avskedsvisor

F Lindegren,C. a

Två nya afskeds-visor, Den första: Suckar knä-
fall tårar böner ånger &c. Den andra: Farväl So
fi vi se hvarannan ater &c. [Af C.J.Lindegren.J
Nyköp. 1812. 8.

8 s.

(Upps.Z-.P. e.24-: 50 )

=Skilli*gtryck.Samlingsband av foto-kopior.Ny följd.

47.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB