Kort #27080

 [F Parole,J. a]Soldatsång.

Svensk soldat-sång af Johan Parole...[0,lefve vår prinsl
Sthlm 1823*	8.

Fotokopia efter ex. i LTUB.
=Skillingtryck.Samlingsband av fotokopior. Ils25.

Information

Kortnr:
27080
Låda:
31 E 1876-I
Text:

[F Parole,J. a]

Soldatsång.

Svensk soldat-sång af Johan Parole...[0,lefve vår prinsl
Sthlm 1823* 8.

Fotokopia efter ex. i LTUB.
=Skillingtryck.Samlingsband av fotokopior. Ils25.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB