Kort #27087

 Kärleks-visa.

En Ny Kärleks-Wisa, Begynnes således:Jag gick mig uti
Lunden... Förf.af Nils Rylander...

U.o.o.å.	8.

8 s.	„	_ _

F Rylander a

En mycket wacker Kärleks-Wisa, Börjas sålunda...
Carlskrona u.å.	8.

En mycket ny Kärleks-Wisa, Jag gick mig ut i lunden...
Nyköping 1800$ Nyköping 1802; Norrköping 1803*	8.

Information

Kortnr:
27087
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Kärleks-visa.

En Ny Kärleks-Wisa, Begynnes således:Jag gick mig uti
Lunden... Förf.af Nils Rylander...

U.o.o.å. 8.

8 s. „ _ _

F Rylander a

En mycket wacker Kärleks-Wisa, Börjas sålunda...
Carlskrona u.å. 8.

En mycket ny Kärleks-Wisa, Jag gick mig ut i lunden...
Nyköping 1800$ Nyköping 1802; Norrköping 1803* 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB