Kort #27088

 Kärleks-visa.

En mycket wacker Kärleks-Wisa, Börjas således:
mig uti lunden...

Calmar 1807.	,	,

F Rylander

En aldeles ny och wacker Kärleks-Wisa...

Lund 1812.

Jag gick

8.

a

8.

En nymodig och mycket wacker Kärleks-Wisa:Jag gick mig
ut i lunden...

Fahlun 1844; Fahlun 1847 (2 var.); Fahlun 1849;

Fahlun 1850.

Information

Kortnr:
27088
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Kärleks-visa.

En mycket wacker Kärleks-Wisa, Börjas således:
mig uti lunden...

Calmar 1807. , ,

F Rylander

En aldeles ny och wacker Kärleks-Wisa...

Lund 1812.

Jag gick

8.

a

8.

En nymodig och mycket wacker Kärleks-Wisa:Jag gick mig
ut i lunden...

Fahlun 1844; Fahlun 1847 (2 var.); Fahlun 1849;

Fahlun 1850.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB