Kort #27119

 Sånger.

Tvenne sånger ur Frithiofs saga. Den första:
Frithiof kommer till kung Ring. Den andra: Is
farten.

Norrköp. I89I.

F Tegner t

Information

Kortnr:
27119
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Sånger.

Tvenne sånger ur Frithiofs saga. Den första:
Frithiof kommer till kung Ring. Den andra: Is
farten.

Norrköp. I89I.

F Tegner t

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB