Kort #27141

 Wivallius,Lars

Två [Tvenne] skiäna vijsor...[Varer nu glad mina fiender
all...] Then andra. 0 Gud tu mig benåde...
U.o.o.å.(var.a-C )? U.o.1722?? U.o. 1731.	8.

F Wivallius a

U.å.var.bsXerox-kopia efter ex. i LUB.

U.å.var.csFoto-kopia efter ex. i UUB.=Skillingtryck.Sam
Ex.B.	lingsband av foto-kopior. 2s23»

(..O"" p

#1

Information

Kortnr:
27141
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Wivallius,Lars

Två [Tvenne] skiäna vijsor...[Varer nu glad mina fiender
all...] Then andra. 0 Gud tu mig benåde...
U.o.o.å.(var.a-C )? U.o.1722?? U.o. 1731. 8.

F Wivallius a

U.å.var.bsXerox-kopia efter ex. i LUB.

U.å.var.csFoto-kopia efter ex. i UUB.=Skillingtryck.Sam
Ex.B. lingsband av foto-kopior. 2s23»

(..O"" p

#1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB