Kort #27142

 Wivallius, Laurentius

Laurentii Wivalli Wäcktares första sång...[0 tröstrika
sol som varnar för fall... Med det tilhörige företalet,
[jag låter andra skriva...

Sthlm [mellan 1769 o. 1772 .	8.

16 s.

Foto-kopia efter ex. i UUB.

[f Wivallius 1» J

= Skillingtryck. Samlingsband av foto-kopior. 2:2?.

Information

Kortnr:
27142
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Wivallius, Laurentius

Laurentii Wivalli Wäcktares första sång...[0 tröstrika
sol som varnar för fall... Med det tilhörige företalet,
[jag låter andra skriva...

Sthlm [mellan 1769 o. 1772 . 8.

16 s.

Foto-kopia efter ex. i UUB.

[f Wivallius 1» J

= Skillingtryck. Samlingsband av foto-kopior. 2:2?.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB